Echoes of the Past

MÅLGRUPPER

Prioriterade målgrupper kan delas in i olika undergrupper och nivåer enligt de kartlagda behoven.

1.MÅLGRUPP:

Arbetslösa, före detta industriarbetare behöver omskolas och även unga vuxna

Yrkesverksamma bland de organisationer som arbetar med postindustriella arv och landskap, vilka saknar de metoder för yrkesutbildning som behövs för att utnyttja potentiella möjligheter till utbildning

2.MÅLGRUPP:

Lärare och utbildare, vilka saknar utbildning i att undervisa i kulturarvsfrågor

3.MÅLGRUPP:

Utbildare som arbetar med personer med särskilda behov där kulturarv kan utgöra en del av utbildningen.

© Copyright 2016