Echoes of the Past

MÅL

Projektets övergripande mål är att engagera målgrupperna i systematiskt och kontinuerligt lärande för att utveckla nya kunskaper, färdigheter och kompetenser genom användningen av postindustriella arv och landskap som pedagogisk resurs.
Huvudsyftet är att svara på några vanliga fortbildningsfrågor genom att ta fram material för yrkesutbildning och metoder för både utbildnings- och kultursektorn inom ramen för postindustriella landskap.
Genom att rikta dessa mål mot dessa specifika målgrupper, och på ett så specifikt område som kulturarv, är målet att bidra till det gradvisa och effektiva genomförandet av ett arbetsplatsbaserat lärande inklusive lärlingsutbildningar som kan dra nytta av den unika karaktären i det industriella arvet.

Hög andel unga/vuxna arbetslösa;

Krympande befolkningsmängd; högre andel äldre;

Utveckling av strukturerade projekt inom kultur och kulturarv knutna till olika kompetensområden som utbildning, vetenskap och teknik, kreativa industrier, som möjligheter  

© Copyright 2016