Echoes of the Past

PUBLIKATION

”ECHOES Metodhandbok” kommer att fungera som exempelsamling, diskussionsunderlag och verktyg för att höja graden av medvetenhet; ett metodologiskt förhållningssätt till ämnet ”postindustriella kulturarv och landskap som källmaterial för lärande och utbildning”. Innehållet kommer att omfatta forskning och presentation av pedagogiska uppsatser och goda exempel, ”hur gör man”-exempel,  förslag på hur utbildningsmaterial kan skrivas, etc. Det tvärvetenskapliga materialet kommer att ges ut i både tryckt from och som eBok för online-distribution till läroanstalter och andra som vill använda materialet. Publicering kommer att ske efter projektets första år.
Echoes Methodology Handbook

© Copyright 2016