Echoes of the Past

DISSEMINATION

Vår strategi för informationsspridning kommer att omfatta fri tillgång till projekts produkter. Spridning kommer att ske genom en rad aktiviteter bland annat rapporter, publikationer, material för e-lärande och andra resurser för att:

  •    Utgöra basen för utbildning i postindustriella arv och landskap och för att öka medvetenheten om behoven av metoder och läromedel inom dessa specifika områden.
  •    Ge metoder och praktiska pedagogiska resurser för att ge individer i målgrupperna kompetens och färdigheter i kulturarvsutbildning.
  •    Skapa en bättre förståelse mellan formell, icke-formell utbildning, yrkesutbildning och grundutbildning, andra former av lärande och arbetsmarknad i projektets tema.
  •    Öka antalet användare av materialet och skapa en dominoeffekt där en användare, oavsett målgruppernas behov, blir säker i använda materialet och utvecklar framgångsrika sätt att genomföra det och sedan överföra kunskap till kollegor, dela idéer för att stimulera förtroende och tillväxt inom detta område.
  •    Öka antalet undervisningsmetoder rörande värdet i postindustriella arv knutet till lokalsamhället.
  •    Bidra till debatten om användningen av postindustriella arv för regenerering genom kulturella institutioner, så att en jämförelse kan göras på nationell nivå.
  •    Förlänga projektets påverkan efter avslut genom partnernätverk och pågående program för utbildning och professionell utveckling.
© Copyright 2016