Echoes of the Past

PROJECT

Projektet Echoes of the Past – Heritage Futures lyfter fram behovet av högkvalitativ yrkesutbildning i områden av postindustriell nedgång, vilka ofta har både en hög arbetslöshet och en hög social utsatthet. Sådana områden behöver nya och fräscha sätt att se på de möjligheter den fysiska omgivningen kan bidra med för att hitta både arbetstillfällen och fortbildning.

Projektet består av två delar; den första delen av projektet fokuserar på fortbildningsmaterial och kurser för personer som arbetar med utbildning i eller med postindustriella områden. Tyngdpunkten ligger på kultur- och kulturarvssektorn. Den andra delen av projektet fokuserar på nätbaserat utbildningsmaterial där lärare (VETPROS) och studenter inom yrkesutbildning med flera kan få tillgång till högkvalitativt och målgruppsanpassat utbildningsmaterial.

Yrkesutbildning genom särskilt anpassade kurser, utbildningsmaterial och fallstudier är ett område där mycket kvarstår att göra. Projektet gör det möjligt att ge både de yrkesverksamma som saknar pedagogisk utbildning och de som går en yrkesutbildning kompetensutveckling på ett enkelt, effektivt, snabbt och relativt billigt sätt.

Samtidigt ges de som arbetar med yrkesutbildning fortbildning i hur postindustriella områden kan användas som en tillgång i deras arbete. Fortbildningen sätts i ett sammanhang inom kultur-, kulturarvs-, turism-och kreativt arbete. Detta skapar stora möjligheter att bygga vidare på inom fortbildning.

 

© Copyright 2016