Echoes of the Past

MUNICÍPIO DO FUNDÃO

Stadshuset i Fundão är en lokal förvaltningsmyndighet som förvaltar 31 stadsdelar med en sammanlagd yta på 700 km2. Befolkningsmängden uppgår till cirka 30 000 invånare. Stadshusets organiska tjänster är uppdelade på fem avdelningar och har 291 medarbetare.

Centrala värderingar för myndigheten är närhet till erbjudna tjänster, social rättvisa, kvalitet i vård- och sociala tjänster, partnerskap och medansvar i kommunala- och kommersiella affärer och tillhandahållandet av sociala tjänster och lösningar inriktade mot specifika grupper.

Dessa värderingar ligger till grund för en klok medborgarpolitik vars mål är att göra Fundão till ett mer integrerat län närmare medborgarna. Därför pågår ett fortlöpande arbete med förbättrandet av tjänster och sociala lösningar. Arbetet sker med kontinuerlig uppföljning samtidigt som kommunens ständigt uppdaterar de riktlinjer som behövs rörande positiv särbehandling i syfte att bekämpa arbetslöshet, bryta sociala arv och främja lika möjligheter. Utöver olika politiska åtgärder finns en rad andra initiativ med relevans för Echoes-projektet såsom en volontärbank, en satsning på yrkesintegration, kommunfullmäktiges sociala nätverksplattform och en utredning för skyddet av minderåriga.


CONTACT

André Mota Veiga

mota_veiga@hotmail.com

www.cm-fundao.pt

+351 275 779 060

februari 19, 2016

0 Responses on MUNICÍPIO DO FUNDÃO"

Leave a Message

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© Copyright 2016