Echoes of the Past

partners

19

Feb'16

MUNICÍPIO DO FUNDÃO

Stadshuset i Fundão är en lokal förvaltningsmyndighet som förvaltar 31 stadsdelar med en sammanlagd yta på 700 km2. Befolkningsmängden uppgår …

Read More

19

Feb'16

ISQ

ISQ är ett privat och oberoende allmännyttigt tekniskt institut, grundat 1965. Verksamheten finns i dag i fler än 40 länder …

Read More

19

Feb'16

FUNDAÇÃO ROBINSON

Portalegre is a Portuguese city in Northern Alentejo with a strong industrial tradition. The Fundação Robinson (Robinson Foundation), public institution …

Read More

19

Feb'16

ELDERBERRY AB

Elderberry AB genomför utveckling av kursplaner och strategiska studier, författande, utvärdering, redigering och publicering av material riktade mot grundskola, gymnasium, …

Read More

19

Feb'16

STADTARCHIV DORNBIRN

Stadsarkivet i Dornbirn fungerar som ett dokumentationscentrum för lokal historia och som ett servicecenter för boende, forskare och andra intresserade …

Read More

19

Feb'16

CULTURE COVENTRY

Culture Coventry är en nybildad stiftelse (2013) med uppdrag att förvalta de viktigaste kulturella- och kulturarvsplatserna i Coventry; Coventry Transport …

Read More
Visits:

finansieras av

top
© Copyright 2016